Stemningsbilde - Stress

Stress

Bilde av Christian Erfurt fra Unsplash.

Stress er noe mange sliter med, og man tenker ofte på stress som noe negativt. Men stress kan også være hensiktsmessig.

Det gjør at vi blir mer aktiverte, årvåkne, og det kan forberede oss til å bedre gjennomføre krevende jobber og utfordringer som vi står ovenfor. Stress kan for eksempel gjøre at studenter klarer å mobilisere mer krefter til å lese og forberede seg til krevende eksamensperioder. De aller fleste blir ikke syke av stress, og mange opplever stress bare forbigående og tar ikke skade av det.

Dersom man er stresset over lengre tid og ikke klarer å håndtere eller tilpasse seg belastningene man står ovenfor, kan man imidlertid bli syk av det. Man kan oppleve angst, depresjon, eller at allerede eksisterende psykiske eller fysiske lidelser kan forverre seg. Situasjoner hvor man opplever langvarig stress og belastninger kan f.eks. være arbeidsløshet, krevende omsorgsoppgaver for alvorlig syke familiemedlemmer eller mobbing på arbeidsplassen.

Når man opplever stress kan det føre til søvnvansker, og man kan begynne å røyke mer, trene mindre, spise mer usunn mat og lignende. Dette igjen kan ha en negativ innvirkning på helsen.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time