Stemningsbilde - Mellommenneskelige vansker

Mellommenneskelige vansker

Bilde av cloudvisual.co.uk fra Unsplash.

Vansker knyttet til å forholde seg til andre mennesker er belastende, og kan føre til problemer i parforhold, med familie, jobb og med venner.

Frykt for avvisning, generell mistillit til andre, unngåelse av konflikter og tidligere mobbing kan skape vansker i forhold til andre. Det kan være mange årsaker til at man strever med dette. Personligheten vår kan virke inn på dette. Hvordan vi i løpet av oppveksten ble møtt og lært opp til å regulere våre egne følelser kan virke inn på hvordan vi senere forholder oss til andre, både på godt og vondt.

Måten vi reagerer på skjer ofte automatisk, og i behandling kan man jobbe med å bli mer bevisst på dette, og få forståelse og aksept for sine egne følelser og reaksjoner både i forhold til andre og av andre.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time