Stemningsbilde - PTSD / traumer

PTSD / traumer

Bilde av Simon Matzinger fra Unsplash.

Post-traumatisk stress-lidelse er en vanlig reaksjon etter å ha opplevd overveldende hendelser.

PTSD står for "post-traumatisk stresslidelse" (forkortelsen kommer av det engelske navnet). Man kan utvikle PTSD etter at man har opplevd en hendelse som har vært voldsom og overveldende, der man enten ble skadet eller var nær ved å bli skadet eller at det var fare for at man kunne miste livet. Man kan også utvikle PTSD etter at man har vært vitne til slike hendelser. PTSD er også vanlig hos personer som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep under oppveksten.

Det mest sentrale tegnet på PTSD er at man sliter med å gjenoppleve traumet når man blir minnet på det man har opplevd, eller at man gjenopplever traumet i form av mareritt om natten. Andre vanlige kjennetegn på PTSD er konsentrasjonsvansker, vaktsomhet, irritabilitet og søvnvansker.

Kompleks PTSD

Kompleks PTSD er foreløpig ikke en egen diagnose i diagnosemanualene, men det er flere ganger foreslått som egen diagnose. Dette er en mer alvorlig form av PTSD. Desto yngre man var da man ble utsatt for traumatiske hendelser, og når man har opplevd gjentakende traumatiske hendelser gjennom oppveksten, jo større sjanse er det for at man kan slite med kompleks PTSD senere. Når man sliter med kompleks PTSD har man ofte vansker med å stole på andre, vansker med å regulere sine egne følelser, man kan kjenne på skam- og skyldfølelse, og man kan være konstant på vakt ovenfor nye farer, samt vansker med konsentrasjon og hukommelse.

Dissosiative symptomer er også vanlig for dem som har kompleks PTSD. Dissosiasjon er det motsatte av assosiasjon. Når man sliter med dissosiasjon oppleves det som en frakobling mellom seg selv og egne tanker, følelser og reaksjoner. Noen kan og føle seg frakoblet egen identitet og følelse av seg selv. Mange som sliter med dissosiative symptomer opplever også amnesi (hukommelsestap) for enkelte situasjoner, de kan oppleve å ha gjort ting uten å at de kan huske det, eller oppføre seg på måter som de selv ikke kjenner seg igjen i. Man kan også føle en emosjonell nummenhet hele tiden eller i enkelte situasjoner. Mange føler seg frakoblet sitt eget liv, og at de istedet kan oppleve at de lever sitt liv nesten som å se det på TV.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time