Stemningsbilde - EMDR

EMDR

Bilde av Amanda Dalbjörn fra Unsplash.

Beroligende effekt ved å bevege øynene fra side til side.

EMDR står for "Eye Movement Desensitization and Reprocessing", dette er en behandlingsform som ble utviklet av Dr. Francine Shapiro i USA. Shapiro oppdaget at å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt. EMDR er en vel utviklet behandlingsmetode som kan brukes i behandling av traumer, angst, depresjon, sorgreaksjoner, m.m.

I EMDR-behandling jobber man med å avdekke traumatiske minner eller vanskelige livshendelser for deretter å prosessere disse ved bruk av øyebevegelser. Mange opplever da at ubehaget knyttet til traumeminner og vanskelige livshendelser bedres. Det er varierende hvor lang tid en EMDR-behandling tar. Noen opplever stor endring etter bare noen få behandlinger, mens andre trenger mer tid.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time