Stemningsbilde - Erfarne psykologer

Erfarne psykologer

Sentralt i Bergen

Ledige timer

Du kan få time på kort varsel.

Lang erfaring

Vår privatpraktiserende psykolog har lang erfaring med behandling av en rekke psykiske lidelser.

Lett å finne

Du finner oss i Øvregaten 25.

Videokonsultasjoner

Om du skulle ha behov for å ha konsultasjonen på videosamtale, så er det mulig.

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time
Kaffekopp som hviler i en utstrakt hånd

Om psykologbehandling

Psykoterapi

Psykoterapi handler om å lette på vanskelige og smertefulle følelser og reaksjoner, og å behandle psykiske lidelser.

Du kan få hjelp til å håndtere tunge perioder i livet, f.eks. vanskelige livshendelser, men også langvarige psykiske lidelser.

To kvinner som snakker sammen

Trenger du noen å snakke med?

Lav terskel for å ta kontakt

Trenger du noen å snakke med fordi du sliter med psykiske vansker, er i krise, sliter med stress, er overbelastet, eller har opplevelser du trenger å bearbeide kan du ta kontakt.

Våre privatpraktiserende psykologer har videreutdanning innen flere terapiretninger. Du kan derfor kontakte oss for å få hjelp til å komme gjennom vanskelige livssituasjoner.