Stemningsbilde - Depresjon

Depresjon

Bilde av Sasha Freemind fra Unsplash.

Det er vanlig for oss mennesker å være nedfor under og etter tunge perioder i livet, men om det varer lenge kan det være depresjon.

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse som påvirker humøret negativt, og den kan være periodisk til stede. Depresjon virker inn på hva man klarer å gjennomføre og hva man tenker om seg selv. Mange som sliter med depresjon føler seg triste, ensomme og håpløse, og noen kjenner også på en likegyldighetsfølelse.

De som sliter med depresjon kan oppleve søvnvansker. De kan få vansker med appetitten, noen har ikke lyst på mat, mens andre trøstespiser. Noen går rundt og føler seg konstant irritable. Mange sliter med selvbebreidende tanker, at de ikke er gode nok eller opplever at de ikke strekker til. Noen opplever også selvmordstanker. Mange som er deprimert føler at det er få ting som gir dem glede. De føler at de helst vil være alene, og at de heller ikke har energi til å finne på ting sammen med andre. Noen sliter med tilbakevendende depressive perioder. Noen ganger blir depresjonen utløst av en spesifikk hendelse, men ofte er det flere ting som spiller inn og som gjør at det kan bli for mye og man utvikler en depresiv lidelse.

Symptomer

For å få diagnosen depresjon, må du ha hatt symptomene i minst to uker, og symptomene må vare store deler av dagen.

  • Følelse av hjelpeløshet, tomhet eller skyldfølelse.

  • Finner ikke interesse eller glede i ting som normalt ville gledet deg.

  • Tom for energi eller mer sliten enn normalt.

Andre vanlige symptomer kan være:

  • Vanskelig for å konsentrere deg.

  • Endringer i appetitt.

  • Endret søvnmønster.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time