Stemningsbilde - Priser

Priser

Behandlingstime

I en vanlig behandlingstime fokuserer vi på at du skal bli bedre. Innholdet varierer etter hva vi er enige om at du har behov for.

Bestill time

1450 kr

45 minutter

Førstegangssamtale

Til førstesamtalen setter vi av en hel time.

Vi har et begrenset antall førstegangssamtaler per uke. Vær nøye med å velge riktig type time når du bestiller.

Bestill time

1600 kr

60 minutter

Dobbelttime

Kan brukes i stedet for førstegangssamtale.

Bestill time

2700 kr

90 minutter

Vilkår for timebestilling

Timer kan avlyses uten kostnad inntil 48 timer før timen starter uten kostnad. Manglende oppmøte eller sen beskjed belastes med fullpris. Ved sykdom eller karantene kan det tilrettelegges med videosamtale, gi i så fall beskjed.

Vær nøye med å velge riktig type time ved bestilling. Førstesamtale er kun nødvendig første gang, og vil bli fakturert som førstesamtale selv om du har bestilt en behandlingstime.