Stemningsbilde - Psyko­dynamisk terapi

Psyko­dynamisk terapi

Bilde av Nik Shuliahin fra Unsplash.

Psykodynamisk terapi er en terapiform hvor man går i dybden.

Denne terapiretningen er basert på psykoanalytisk terapi. I psykodynamisk terapi utforskes egne tankeprosesser, følelser og reaksjoner. Du får hjelp av terapeuten til å anerkjenne og uttrykke disse på en hensiktsmessig måte. Dette kan være både bevisste og ubevisste tankeprosesser.

I terapien får du hjelp til å se på hvordan tidligere tanke- og handlingsmønstre kan påvirke livet senere. På den måten kan symptomene på angst og depresjon dempes, og man kan oppnå bedre livskvalitet.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time