Stemningsbilde - Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi

Bilde av Stephanie Hau fra Unsplash.

I arbeidet med å skape endring hos den som kommer i terapi, legger man i emosjonfokusert terapi (EFT) stor vekt på betydningen av følelser og en trygg terapeutisk relasjon.

Noe av det mest grunnleggende i EFT og hos EFT-terapeuten, er synet på mennesket som i utgangspunktet sunt - og med et "innebygget" potensiale for bevegelse mot sunnhet dersom det har oppstått uhelse. Følelsene våre anses som bærere av viktig informasjon til oss, som motivasjonskraft og som retningsgivere for våre store og små valg og handlinger. Følelsene våre farger også oppfatningene våre, og "fargelegger" tilværelsen vår på godt og vondt.

Avhengig av hva og hvordan vi har lært om våre følelser, samt hva vi opplever gjennom livet, kan følelsene våre stort sett være hjelpsomme for oss, eller problemskapende og konfliktfylte. I EFT anser man klienten som bærer av alt som trengs for endring og bedring. Terapeuten bistår med sin faglige kompetanse og relasjon, og ved å støtte og veilede klientens egen prosess hjelper terapeuten klienten fremover mot ønsket endring. Terapeutens oppgave er å bistå klienten til økt kontakt med og nytte av eget følelsesliv. Målet er at du skal kunne kjenne, gi mening til og fleksibelt håndtere følelsene dine, slik at de kan gjenoppta sin naturlige rolle som hjelpsomme informasjonsbærere, motivatorer og "innebyggede" veiledere i din hverdag.

Se gjerne Følelseskompasset for mer om følelser.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time