Stemningsbilde - Kognitiv adferds­terapi

Kognitiv adferds­terapi

Bilde av Payton Tuttle fra Unsplash.

Kognitiv atferdsterapi er en anerkjent behandlingsmetode særlig for depresjon og angstlidelser.

I kognitiv atferdsterapi (ofte forkortet CBT på engelsk) undersøker man sammenhengen mellom tanker, følelser og reaksjoner, og på hvordan disse kan påvirke og forsterke hverandre. Mange som har psykiske vansker sliter med selvkritiske tanker, har pessimistiske tanker for framtiden og manglende tro på egen evne til å håndtere fremtidige vanskelige situasjoner. I behandlingen arbeider man med å identifisere negative tanke- og handlingsmønstre, og deretter blir disse så utfordret ved at man ser på alternative fortolkninger av aktuelle tanker og handlinger.

Tolkningen av en situasjon påvirker hvordan en selv opplever situasjonen. For eksempel kan det å vinke til en person man kjenner i butikken uten at den andre personen vinker tilbake være ubehagelig for mange. Dersom man heller tenker at den andre personen kanskje ikke så at du vinket eller ikke kjente deg igjen, er det ikke sikkert at du sitter igjen med noe ubehag.

Når man går gjennom kognitiv atferdsterapi for angst er det også nødvendig å trene på å være i de situasjonene man opplever angst i. Ved angstlidelser er det viktig å begynne å øve seg på å møte de situasjonene man får angst i. Dette kan gjøres gradvis ved at man lager et angsthierarki. I behandling for depresjon er det særlig viktig å komme i gang med aktiviteter igjen.

Trenger du noen å snakke med?

Anne Cecilie Burhol

Anne Cecilie Burhol

Psykologspesialist

Psykologspesialist med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Studerte på profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i Trondheim. Har jobbet som psykolog siden 2012. Lang erfaring både i allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Bestill time
Eli Karoline Kvendseth

Eli Karoline Kvendseth

Psykologspesialist

Psykologspesialist med Norsk Psykologforenings spesialitet i psykoterapi. 3-årig videreutdannelse i emosjonsfokusert terapi (EFT). 1-årig videreutdannelse i mentaliseringsbasert gruppebehandling. 6-årig profesjonsgrad fra Universitetet i Bergen, januar 2014. 10 års fartstid i spesialisthelsetjenesten og derigjennom bred erfaring med individualterapi med voksne, samt kurs- og gruppevirksomhet. Tilbyr samtalebehandling for voksne over 18 år med hovedvekt på emosjonsfokusert terapi. Terapeutisk tilnærming er alltid underordnet en trygg behandlingsrelasjon, og tilnærmingen tilpasses alltid i samarbeid med den enkelte. Se gjerne mer om emosjonsfokusert terapi nederst på siden. Konsultasjoner kan også gjøres på engelsk, samt over sikker videoløsning.

Bestill time